MyCoolStuff - Mediarättigheter

Vi älskar din bild och vet att andra kommer att dra nytta av att se den på vår hemsida, sociala medier och butiker. När du överväger att tillåta oss att publicera din bild vill vi vara säker på att du vet exakt hur vi tänker använda den.

Genom att svara på ditt Instagram-inlägg med #YesCoolStuff och ge ditt tillstånd, representerar och garanterar du att du äger bilden och att det inte finns andra parter med äganderätt över bilden. Du beviljar CoolStuff en icke-exklusiv och oåterkallelig kommersiell rätt att reproducera bilden i vilken form som helst (inklusive, men inte begränsat till, video, internetpost, reproduktion, visning, e-post, publicering och distribution), antingen via våra egna tjänster eller tjänster som tillhandahålls av tredje man, över hela världen och utan begränsningar. Du godkänner att din bild kan användas av CoolStuff, antingen som den är eller i samband med skisser, teckningar, bildtexter, filmer, konstverk, textmaterial eller andra fotografier. Medan CoolStuff kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att kreditera dig för ditt foto och länka tillbaka till ditt Instagram-konto, håller du med om att sådan kredit inte är obligatorisk och din tillåtelse för oss att använda din bild inte är beroende av att krediten ges.

Du avstår från din rätt att inspektera och / eller godkänna det färdiga arbetet med bilden eller den kopia som kan användas i samband med detta eller användningen där det färdiga arbetet kan visas. Vidare avstår du från anspråk på royalties med avseende på din bild eller vårt färdiga arbete.

Slutligen håller du med om att om någon bestämmelse eller någon del av någon bestämmelse som här innehas bestämd att vara ogiltig enligt någon stadga eller lagbestämmelse, skall den i så mån endast anses utelämnas och resten av detta tillstånd förblir i full kraft och effekt. Detta tillstånd att använda bildavtalet regleras av Sveriges lagar.

Om du inte godkänner dessa villkor förstår vi fullständigt och inga ytterligare åtgärder krävs.

Tack igen och snälla maila oss på info@coolstuff.se om du har några frågor.